Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
630ka17-21

Ministerská nařízení pro university obou národností o účasti studentů na schůzích dělnických spolků, zavedení jazykových kursů druhé zemské řeči na universitách, podávání zpráv o studentském hnutí (přiložené zprávy z obou universit v Praze o studentské stávce v červnu 1908), dotazy poslanců říšské rady na platové otázky školních sluhů v českých zemích na školách všech stupňů1894-1914ka17