Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury

Jmenování řádných profesorů, zprávy pražského policejního ředitelství o účasti posluchačů školy na veřejných shromážděních a demonstracích, protesty posluchačů i tisku proti disciplinárnímu řádu školy, uvedení rektora do funkce, požadavky profesorů i žáků na stavební úpravy budovy školy, platové záležitosti zaměstnanců školy1882-1917ka17
Odborná dobrozdání k reformě státních teoretických zkoušek z práva a národohospodářství,jmenování zkušebních komisařů, dobrozdání k stanoveným studijním plánům1889-1896ka17
Zodpovídání dotazů na říšské radě na zajištění vybavení patologickoanatomického institutu při lékařské fakultě, vybavení laboratoří, postavení zaměstnanců fakulty,poměry ve fakultní nemocnici, údržba budov, správa zemského blázince, dotace na ústavy při fakultě, otázka zřízení zvěrolékařské fakulty (1906)1888-1914ka18
Projednávání obnovení fakulty na základě zákona z 28.2. 1882, ohlas v tisku na zřízení fakulty, návrh na zřízení evangelickoteologické fakulty1890-1907ka18
Projednávání rozšíření budovy, zprávy o studentské demonstraci, dobrozdání biskupa dr.Bauera k otázce zřízení katolické filosofické fakulty1896-1909ka18
Žádost českého sněmu o zřízení II. české university v Brně, petice veřejných korporací, spolků, obecních zastupitelstev a resoluce z veřejných shromáždění s tímto požadavkem, tištěné stenografické protokoly ze zasedání říšské rady k této otázce,správa nadace olomouckého biskupa dr.Theodora Kohna na zřízení university; zprávy o činnosti jednotlivých seminářů fakulty za šk. r. 1907/19081889-1918ka18