Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury

Disciplinární řád posluchačů, řešení jazykové otázky ve styku s obecními zastupitelskými úřady, stanovení universitních prázdnin, resignace akademického senátu, pořádání akademického sjezdu v Litoměřicích, studentské bouře, imatrikulace studentů, zajištění nových budov pro universitu1889-1905, 1906-1918ka19
Zavedení nového studijního řádu, nadace dr.Emila Blerschena pro posluchače fakulty, udělení čestného doktorátu arciknížeti Karlu Františku Josefovi1894-1916ka19
Zprávy o studentských shromážděních, zodpovězení dotazu na říšské radě o stavbě nové německé chirurgické kliniky, udělení čestného doktorátu německému císaři Vilému II., dotace pro fakultu1897-1916ka19
16Zřízení kursů češtiny pro posluchače fakulty1896-1897ka19
Petice městského zastupitelství v Olomouci za zřízení university (opis 1855), přijímání českých posluchačů1901-1913ka19