Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
631ka20-21

Policejní zprávy o účasti studentů na veřejných shromážděních a jejich vyšetřování, zpráva českého místodržitelství o Kongresu slovanských posluchačů rakouských technických vysokých škol v Praze ve dnech 23.-27.7. 1898 zprávy o volbách akademických funkcionářů, vyšetřování národnostních studentských konfliktů, zodpovídání dotazů na říšské radě, studentské hnutí za války1892-1918ka20
Zprávy o volbách akademických funkcionářů, text řeči ministra kultu a vyučování na rozpočtovém výboru říšské rady (7.11.1896) týkající se zřízení vysoké školy technické v Brně, dobrozdání k jazykovým nařízením pro Moravu, dotace pro školu, uvolnění budovy pro školu, zřízení chemicko-technického odborného oddělení na škole, zřízení elektro-technického oddělení1893-1915ka20
Jmenování profesorů, dobrozdání k jazykovým nařízením, zprávy o studentských demonstracích, udělení čestných doktorátů-technických přírodních věd, přidělení nové budovy, obsazení učitelských míst a míst v technické knihovně, zodpovídání dotazu na stavbu nové budovy pro chemický ústav školy1889-1915ka21
Vyšetřování oprávněnosti stížností studentů na vedení školy, zodpovídání dotazů na říšské radě o poměrech na vysoké škole, otázka budov pro školu, soupisy odvedených učitelů k vojenské službě, zpráva rektorátu o činnosti školy se životopisy a charakteristikou všech vyučujících (1917)1898-1917ka21