Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
632ka21

Zakoupení pozemku pro budovu akademie, nadace na zřízení akademie a její správa, zodpovězení dotazů na říšské radě o akademii, národnostní poměry na akademii, obsazení učitelských míst1896-1917ka21
Zpráva českého místodržitelství o činnosti školy, stanovy školy, jmenování kuratoria, schválení učebního plánu, první výroční zpráva školy1911-1912ka21