Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
634(řazeno abecedně podle názvů -viz soupis názvů v příloze inventáře). Sledování činnosti organisací spadající náplní do kompetence ministerstva, udílení vyznamenání spolkům za zásluž- nou činnost, sledování účasti učitelů i studentů na akcích politických spolků, zprávy o konaných schůzích a jejich náplni týkající se školství1888-1918ka32-36

Akademický čtenářský spolek v Prazeka32
Allgemeiner Burschenbund der Ostmark (Praha)ka32
Anarchisté viz Česká anarchistická federaceka32
Armáda spásy (Čechy)ka32
Arminia (Praha)ka32
Austria (Praha)ka32
Baráčníci (Praha)ka32
Barák (Teplice)ka32
Barissia - Judischen akademisch-technischen Verbindung(Praha)ka32
Besedy-Brněnská (Brno) - Česká (Liberec) - Moravská (Praha) - Pravoslavná (Praha)ka32
Bratřejov, okr.Gottwaldovka32
Brněnska beseda (Brno) viz Besedyka32
Budeč ( Havlíčkův Brod)ka32
Budeč (Polička)ka32
Budivoj (České Budějovice)ka32
Budoucnost (České Budějovice)ka32
Bulharská Sedjanka (Praha)ka32
Bummels der deutschen Studentenschaft Pragska32
Bund der Germanen (Frývaldov)ka32
Bundes deutscher Landwirthe in der Ostmark (Litovel)ka32
Caecilia - německý mužský pěvecký spolek v Rumburku viz Mužský pěvecký spolek v Bíliněka32
Carolina ( Praha )ka32
Česká anarchistická federace (Čechy)ka32
Česká beseda (Liberec) viz Besedyka32
Česká akademická společnost pro vědu a průmysl (Praha)ka32
Česká katolická akademie (Praha)ka32
Česká národní rada (Praha)ka32
Česká společnost theosofická ( Praha)ka32
Česká státoprávní demokratická strana (Čechy) viz Stranaka32
Česká strana pokroková (Praha) viz Stranaka32
Česká strana realistická viz Stranaka32
České kristokratické sdružení studentů (Brno)ka32
Český katolický spolek učitelů Moravy (Velehrad)ka32
Český svaz úřednických spolků v Prazeka32
Dělnická nemocenská pokladna (Čechy)ka32
Deutsch-pedagogischen Verein (Plzeň)ka32
Deutsche Mittelschule in Pragka32
Deutsche Schulverein (Čechy)ka32
Deutschen Böhmerwaldbund (České Budějovice)ka32
Deutschen Landeslehrverein (Čechy)ka32
Deutschen Mittelschulbundeska32
Deutschen Prager Frauenerwerbvereinka32
Deutschtum im Auslande (Čech)ka32
Erz-verein der Erzgebirger (Vídeň)ka32
Die Flamme - spolek přátel žehu (Most )ka32
Die Franken - spolek německých universitních studentů ve Slezskuka32
Frohsinn - mužský pěvecký spolek v Třebonika32
Germania - německý akademický spolek v Prazeka32
Harmonie - hudební spolek v Trutnově viz Konkordia - hudební spolek v Kroměřížika32
Havlíček - politický spolek v Mostěka32
Havlíček - dělnický spolek v Semilechka32
Havlíček - dělnický spolek v Praze-Zižkověka32
Hilaria (Kraslice)ka32
Hlahol (Plzeň)ka32
Husův fond viz Spolek posluchačů chemieka32