Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
634(řazeno abecedně podle názvů -viz soupis názvů v příloze inventáře). Sledování činnosti organisací spadající náplní do kompetence ministerstva, udílení vyznamenání spolkům za zásluž- nou činnost, sledování účasti učitelů i studentů na akcích politických spolků, zprávy o konaných schůzích a jejich náplni týkající se školství1888-1918ka32-36

Suevia (Praha)ka35
Svaz českoslovanského studentstvaka35
Svaz katolických nepolitických spolků Němců v severních Čecháchka35
Svaz Němců severních Čechka35
Svaz německých křesťanských mužských spolkůka35
Svaz německých výtvarných umělců v Čecháchka35
Svaz Němců v Čecháchka35
Svaz rabínů v Čecháchka35
Svaz úřednických spolkůka35
Svornost Volná myšlenkaka35
Tiskové družstvo katolické v Prazeka35
Učitelský spolek v České Lípěka35
Učitelský spolek ve Frýdlantěka35
Učitelský spolek v Havlíčkově Broděka35
Učitelský spolek v Telčika35
Umělecká Beseda (Praha)ka35
Ústřední jednota státních zaměstnancůka35
Ústřední matice školskáka35
Ústřední spolek českých profesorůka35
Ústřední spolek českých učitelů ve Slezskuka35
Ústřední spolek moravských živnostníkůka35
Ústřední spolek nadace Gustava Adolfaka35
Ústřední spolek učitelských jednot na Moravěka35
Ústřední spolek učitelských jednot v Čecháchka35
Ústřední svaz učitelských spolkůka35
Vandalia (Praha)ka35
Verein tschechischer Landwirte in Mährenka35
Verein für Deutschtum im Auslandeka35
Vesna (Brno)ka35
Vincentium (Liberec )ka35