Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
634(řazeno abecedně podle názvů -viz soupis názvů v příloze inventáře). Sledování činnosti organisací spadající náplní do kompetence ministerstva, udílení vyznamenání spolkům za zásluž- nou činnost, sledování účasti učitelů i studentů na akcích politických spolků, zprávy o konaných schůzích a jejich náplni týkající se školství1888-1918ka32-36

Volná myšlenka (Čechy)ka36
Volná škola (Čechy)ka36
Výbor pro oslavu stých narozenin Františka Palackéhoka36
Výbor pro zřízení pomníku císaře (Karlovy Vary)ka36
Zemská jednota českého katolického duchovenstva v království českémka36
Zemská německá komise péče o děti a mládežka36
Zemská ústřední jednota učitelstva měšťanských škol českých v království českémka36
Zemský německý učitelský spolekka36
Zemský svaz grémií knihařů a tiskařů v Čecháchka36
Zemský ústřední spolek učitelů měšťanských škol na Moravěka36
Zličan ( Praha)ka36