Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
635ka37
Policejní relace o průběhu kongresu, přípravě delegátů, zprávy pro ministra

a) Kongresy českého (slovanského) studentstva1889-1913ka37
b) Kongresy českého(slovanského)učitelstva1903, 1908, 1910ka37
c) Kongres esperantistů v Praze1909-1910ka37
d) VII. mezinárodní kongres chemiků v Londýně1909ka37
e) mezinárodní pedagogický kongres v Londýně1909ka37
f) VI.mezinárodní kongres radiologie a elektrologie v Praze1912ka37
g) olympijské hry v Londýně1908ka37
h) II.kongres rakouských horníků a hutníků v Praze1891ka37