Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
635ka37
636Zprávy o přípravě výstav s propagačním materiálem, žádosti o subvence na výstavy, zprávy o průběhu výstavka37

a) Česká etnografická výstava v Praze1894ka37
b) Jubilejní výstava německého umění v Darmstatu1914ka37
c) Retrospektivní výstava českých měst a městeček moravských1904ka37
d) výstava architektury a inženýrství v Praze1898ka37
e) zemské výstavy v Praze1891-1910ka37