Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
635ka37
637Zprávy o průběhu oslav, vydávání příležitostných publikací, pořádání sbírek, účast učitelů a studentů na oslaváchka37

a) rakouského císaře Františka Josefa1901-1905ka37
b) narozenin francouzského spisovatele Viktora Huga1902ka37
c) narozenin Jana Amose Komenského1892,1906,1910ka37
d) úmrtí mistra Jana Husa1897-1915ka37
e) 500 let od vydání Kutnohorského dekretu1909ka37