Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
635ka37

Policejní relace o průběhu kongresu, přípravě delegátů, zprávy pro ministra
636Zprávy o přípravě výstav s propagačním materiálem, žádosti o subvence na výstavy, zprávy o průběhu výstavka37
637Zprávy o průběhu oslav, vydávání příležitostných publikací, pořádání sbírek, účast učitelů a studentů na oslaváchka37