Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Keilwert Rudolfka47
dr.Kelle Janka47
dr.Kelle Jan viz dr.Huppert Karelka47
dr.Keller Ottoka47
Kerbl Jindřich viz Maiwald Vincencka47
Kettner Josef viz dr.Peterka Ottoka47
Kheil Karelka47
Kienzl Josefka47
Kilian Janka47
Kincl Antonín viz dr.Krsek Františekka47
Kindermann Viktorka47
Kirchner Ludvíkka47
Kirchner Rudolfka47
dr.Kirpal Alfréd viz dr.Hönigschmid Rudolfka47
Kirsch Antonínka47
Kirschner Arnoštka47
Kirszrot Janka47
Kisch Alexanderka47
dr.Kisch Jindřichka47
dr.Kisch Enochka47
Kitzler Ottoka47
Klaar Alfredka47
dr.Klameth Gustavka47
Kleibel Antonínka47
Klein Josefka47
Klein Karlaka47
Kleker Ferdinandka47
Klement Ottomarka47
Klenka Josef viz dr.Juritsch Jiříka47
Klíma Ladislavka47
Klimscha Filipka47
Klinger Karelka47
Klír viz Stoklasa Juliuska47
Kloseka47
Klostermann Karel viz dr.Peták Václavka47
Klötzel Františekka47
Klouček Václavka47
Klvaňa Josefka47
dr.Kment Rudolfka47
Kmínek Václavka47
Knězek Františekka47
Knie Josefka47
dr.Knoll Filip viz dr.Huppert Karelka47
Knöpfelmacher Ignácka47
Knotek Ladislavka47
dr.Kotes Karel viz Saska Josefka47
Kocian Jaroslavka47
Kocourek Andělín viz Zbořil Jaroslavka47
Kocourek Františekka47
Kocourek František viz dr.Dittrich Arnoštka47
Kočová Žofieka47
Köhl Josefka47
Köhler Hermann viz Syc Stanislavaka47
Kohn Filipka47
Kohn Richardka47
dr.Kohn Theodor viz dr.Vavruša Theodorka47
Kohout Josefka47
Kohout Josef viz Beneš Josefka47
dr.Koch Matyáška47
Kolář Janka47
Kolbe Rudolfka47
Kolek Jiříka47
Kolínský Antonínka47
Kolísko Josef viz Syc Stanislavaka47
Koller Antonínka47
Kolmann Josefka47
Koloušek Janka47