Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

dr.Komma Mikuláška48
Komma Mikuláš viz dr.Bayer Františekka48
Konečný Aloiska48
Koniček Janka48
König Arnoštka48
dr.Konta Robertka48
Konůpek Jan viz dr.Juritsch Jiříka48
dr.Konvalinka Leopoldka48
Kopáček Jaroslavka48
Kopecký Adolf viz dr.Peták Václavka48
Kopecký Josefka48
dr.Kopecký Karelka48
Korger Janka48
Kořený Gustavka48
Kořistka Emilka48
dr.von Kořistka Karelka48
P.Kosan Stanislavka48
Koschut Lyonelka48
Koschut Valentinka48
Kosina Janka48
dr.Kosina Jaroslav viz dr.Hergel Gustavka48
dr.Kosina Jaroslav viz dr.Juritsch Jiříka48
Koster Josefka48
Kostinec Antonínka48
Kotěra Janka48
Kotsmich Vojtěchka48
Kouba Františekka48
Koula Janka48
Koula Jan viz Kruis Karel - Mikolášek Karelka48
Kouřil Tomáška48
Kovář Františekka48
Kovář František viz dr.Stejskal Františekka48
Kovář Jakubka48
Kovařík Aloiska48
Kozáček Emanuelka48
Kozdon Pavelka48
P.Král Aloiska48
Kozel Václavka48
Král Antonín viz Syc Stanislavaka48
dr.Král Františekka48
dr.Král Josefka48
dr.Krasnopolski Horacka48
dr.Kraus Arnoštka48
Krásnohorská Eliška viz Pechová Eliškaka48
Krassnig Jan viz Pokorny Ignácka48
Krátký Karelka48
Kratochvíl Richardka48
Krattner Karel viz John Janka48
Kratzer Pavelka48
dr.Kraus Alfredka48
dr.Kraus Arnoštka48
Kraus Františekka48
von Kraus Rudolfka48
Kraus Zikmundka48
Krause Ewald viz dr.Krsek Františekka48
dr.Krauz Cyrilka48
Kraus Wilibald viz dr.Krsek Františekka48
dr.Krauz Cyril viz List Vladimírka48
dr.Krawany Janka48
Krčmář Alois viz dr.Krsek Františekka48
dr.Krčmář Janka48
dr.Krčmář Jan viz dr.Janovský Viktorka48
dr.Kreibich Karel viz Singer Jindřichka48
Kreisel Karelka48
Kreiss Karelka48
dr.Krejčí Františekka48
Kremla Otakar viz dr.Krsek Františekka48
Kreneisch Rudolf viz Kleibel Antonínka48
Kresnik Petrka48
Kresník Petr viz Saska Josefka48