Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Labler Ludvík viz Macháček Janka50
Labler Vladimírka50
Laciný Janka50
Laciný Jan viz dr.Bayer Františekka50
Ladenbauer Norbertka50
dr.Lafar František viz Saska Josefka50
dr.Lambl Janka50
Laisler Josefka50
dr.Lampa Antonín viz dr.Hönigschmid Rudolfka50
Landauer Václavka50
Landsfeld Antonín viz Autrata Františekka50
Lane Františkaka50
Lang Antonie viz Syc Stanislavaka50
Lang Ludvíkka50
Langer Janka50
dr.Langhans Viktorka50
dr.Langrová Helenaka50
von Lanna Vojtěchka50
dr.Laube Gustav Karelka50
Lauf Anna viz Syc Stanislavaka50
Legat Ludvík viz Kleibel Antonínka50
Lederer Emanuelka50
Legler Bedřichka50
Lehrer Jakubka50
Leiser Aloiska50
Leisching Juliuska50
Lemach A.C. viz Dorazil Karelka50
dr.Lendlmayer von Lendenfeld Robertka50
dr.Lenz Oskarka50
dr.Lenz Oskar viz dr.von Managetta Beck Güntherka50
Leniček Josef viz Franz Václavka50
Levý Ludvíkka50
dr.Lhoták von Lhota Kamil viz dr.Kryštůfek Františekka50
Lhotský Matyáš viz Syc Stanislavaka50
Libický Josefka50
Libický Josef viz dr.Krsek Františekka50
Lidelová Magdalenaka50
dr.Lieben Hugoka50
dr.Lieblein Robert viz dr.Krsek Františekka50
dr.Lieblein Robertka50
Lieblich Adolfka50
dr.Lichtenstein Moricka50
dr.Lind Karelka50
Lindner Adolfka50
von Lindner Robert viz Gottwald Adolfka50
Linhart Karel viz Syc Stanislavaka50
Link Karelka50
Lipp Janka50
List Vladimírka50
Lit Josefka50
Löhrl Rudolfka50
Lokay Janka50
Londner Adolfka50
Lorenz Josefka50
Lorz Janka50
Lošťák Josefka50
Löwe Gustavka50
Lugert Josefka50