Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Lukas Josefka51
Luksch Emilka51
dr.Luksch Vincencka51
Lukeš Josefka51
Macák Václav viz Novák Josefka51
Mader Emilka51
Maděra Rudolfka51
Mager Adolf viz Wenk Bedřichka51
Mager Emil viz Kleibel Antonínka51
Maháček Vincencka51
dr.Mahler Arturka51
Mach Adolf viz dr.Hergel Gustavka51
Mach Adolf viz dr.Juritsch Jiříka51
Mach Josefka51
Machač Antonínka51
Macháček Alois viz Schüller Stanislavka51
Macháček Janka51
Machar Josef Svatoplukka51
dr.Mache Ignácka51
Machová Elisabetaka51
Maiwald Vincencka51
Maixner Emmerichka51
Maixner Emmerich viz dr.Rauchberg Jindřich - dr.Singerka51
Janovský Viktorka51
Makovský Alexandr viz dr.Felgel Robert - Habermann Josefka51
Malec Karelka51
Maleček Josef viz dr.Chevalier Ludvíkka51
Málek Josefka51
Mánek Josefka51
Mann Františekka51
Mannl Oswaldka51
Marek Antonín viz Franz Václavka51
dr.Marek Františekka51
Marek Jindřichka51
dr.von Marenzeller Edmundka51
dr.Mareš Františekka51
Markgraf Kateřina viz Franz Václavka51
Maršálek Václavka51
Martínek Františekka51
Marty viz dr.Singerka51
dr.Masaryk Tomáš G.ka51
Mašek Františekka51
Mašek Ignácka51
Mašín Františekka51
Maška Karel viz Žaar Karelka51
Matějíček Františekka51
Matoušek Janka51
Matschego Josefka51
Mattas Františekka51
Mattel Viktorka51
dr.Mattuš Karelka51