Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Mausler Bernardka52
dr.May Janka52
Maydl Janka52
von Mayenau May Marianaka52
dr.Mayer Janka52
dr.Mayer Jan viz Jarolímek Vincenc - Ouředníček Eduardka52
Mayr Rudolfka52
Meixner Aloiska52
Mejznar Ignácka52
Melan Josef viz dr.Singer Jindřichka52
Mencl Maxmilianka52
Mentberger Andreaska52
Menzel Josefka52
Merker Isidorka52
Messensky Ottoka52
dr.Metelka Jindřichka52
Mezírka Jiří viz Wiezner Františekka52
Mienzil Mořic viz Patryn Ludvíkka52
Michálek Františekka52
Michálek Viktorka52
Michl Josefka52
Michler Josef viz Müller Antonínka52
Mikan Vladimírka52
Miklan Juliuska52
Mikolášek Karelka52
Mikolášek Karel viz Štolba Františekka52
Mikota Karelka52
Miorini Vilémka52
Miorini Vilém viz Vlk Aloiska52
Mirwald Martinka52
Mlčoch Františekka52
Moissl Konradka52
Molnár Felix Theodorka52
Moravec Josefka52
dr.Mourer Ferdinandka52
dr.Mrázek Josefka52
Mrzena Karelka52
Mugrauer Janka52
Mugrauer Jan viz Halbgebauer Jindřichka52
dr.Muhr Josefka52
Müller Antonínka52
Müller Ferdinandka52
Müller František Eduard viz dr.Bayer Františekka52
Müller Karel viz Holovský Janka52
Müller Maxmiliánka52
dr.Müller Robertka52
dr.Müller Václavka52
dr.Müller Václav viz dr.Krsek Františekka52
dr.Müller Václav viz Benhart Josef - Vebr Emanuelka52
Müller Wilibaldka52
Münzberger Josefka52
Münzberger Josef viz dr.Bayer Františekka52
Muschik František Josefka52
Musil Alfred viz Donath Eduard - dr.Habermann Josefka52
dr.Musil Aloiska52
prof.Myslbek Josefka52
Myslík Juliuska52