Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

dr.Nábělek Františekka53
Navrátil Emilka53
Navrátil Františekka53
Navrátil František viz Nazovský Kamilka53
Navrátil Vladislavka53
Nazovský Kamilka53
Nečásek Karelka53
Nečásek Karel viz dr.Bayer Františekka53
Nečásek Karel viz John Janka53
Nedbal Oskar viz Hoffmann Karelka53
Nedvěd Emerichka53
Němec Josef viz dr.Hergel Gustavka53
Němec Simon viz Jančar Antonínka53
Nermut Alois viz Fencl Vojtěchka53
dr.Nestler Antonín viz dr.Formánek Emanuelka53
Netuka František viz dr.Bayer Františekka53
Netušil Václavka53
Neubauer Janka53
Neubauer Jan viz dr.Hergel Gustavka53
Neubauer Maxmiliánka53
Neubert Josefka53
Neubert Josef viz dr.Grohmann Josefka53
Neudert Jindřichka53
Neumann Alois viz Roth Adolfka53
Neumann Bohuslav viz Goller Alfredka53
Neumann Pavel viz Elger Zdenkoka53
Neusser Alois viz dr.Hergel Gustavka53
Neusser Alois viz dr.Juritsch Jiříka53
dr.Niederle Luborka53
Niederegger Alois viz Maiwald Vincencka53
Niementowski Štefan vis Saska Josefka53
Niemeta Albínka53
Niessl von Mayendorf Gustav viz dr.Felgel Robert - Habermann Joska53
dr.Nordlander Janka53
Nováček František viz Syc Stanislavaka53
dr.Novák Aloiska53
Novák Františekka53
dr.Novák Janka53
Novák Josefka53
Novák Karelka53
dr.Novák Robertka53
Novák Václav viz dr.Bayer Františekka53
Novák Václav viz dr.Juritsch Jiříka53
Novotný Adolf viz Schmid Janka53
Novotný Františekka53
Novotný Severinka53
Nový Miloška53