Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Obdržálek Františekka54
Oberländer Zikmundka54
Oberländer Zikmund viz Bergmann Františekka54
dr.Oberpfalzer František viz Steininger Karelka54
Odstrčil Konradka54
Okonim Josefka54
Okoun Josefka54
Ollmann Josefka54
dr.Ondroušek Antonínka54
Ondříček Emanuelka54
Oppitz Hubert viz Schenk Františekka54
Osovský Karel viz dr.Bayer Františekka54
dr.Ostermann Hugoka54
Oščadal Františekka54
dr.Ott Emilka54
dr.Ott Emil viz dr.Bráf Albín - dr. Ullmann Dominikka54
dr.Ulbrich Josefka54
von Ott Karel viz Füssl Ludvíkka54
Otto Janka54
Ouředníček Eduardka54
Paar Františekka54
dr.Pachta Josef viz dr.Henner Kamilka54
Palata Františekka54
Palleta Kamilka54
Panyrek Janka54
P.Partisch Janka54
Pařez Janka54
Patek Františekka54
Patera Adolf viz dr.Frič Antonínka54
von Patera Karel viz Všetečka Františekka54
Patočka František viz Riss Josefka54
Patryn Ludvíkka54
Patzelt Bedřichka54
Patzelt Ignác Juliuska54
Paul Josefka54
Paulus Vojtěch viz dr.Bayer Františekka54
Pavelka Rudolfka54
Pavlíček Bartolomějka54
Pavlíček Bartoloměj viz Rosický Františekka54
dr.Pavlík Karelka54
Pavlů Tomáška54
JUDr Pazourekka54
Pecina Robertka54
dr.Peerz Rudolfka54
Pechan Josefka54
Pechar Josef viz Durych Josef - dr.Polaha Josefka54
dr.Pekař Josefka54
Pekař Vojtěchka54
Pekař Vojtěch viz Libický Josefka54
Pelikán Janka54
Pelikán Leoška54
Pelz Karel viz Štolba Františekka54
Pelz Karel viz Sablik Františekka54
Perathoner Vilémka54
Perathoner Vilém viz dr.Hergel Gustavka54
Perutka Františekka54
Pessl Vincencka54
Pešekka54
Peták Karel viz Franz Václavka54
dr.Peták Václavka54
Peter Antonínka54
dr.Peter Eduardka54
dr.Peterka Ottoka54
dr.Peterka Otto viz dr.Bayer Karelka54
Petráček Jan viz dr.Kameníček Františekka54
Petrlík Kristianka54
Petřek Josefka54
dr.Petřina Theodorka54
dr.Petter Alexandr viz Wiehl Antonínka54
dr.Peter Eduardka54