Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

dr.Beran Josefka39
Berák Jan viz Burjan Antonínka39
Beran Josefka39
Berger Josefka39
Bergmann Františekka39
dr.Bernardin Alfredka39
dr.Bernhard Josef viz Koster Josef - Solička Jaroslavka39
Berner Arnoštka39
Bernhard Karelka39
Bertl Josefka39
Bertl Josef viz Kruis Karelka39
Beukert Adolfka39
Bezděk Petr viz Hübner Adolfka39
Biberle Karelka39
dr.Biermann Bohuslavka39
dr.Biesok Jiří viz dr.Kameníček František - Erhart Adolfka39
Bílek Aloiska39
Bílek Alois viz dr.Krsek Františekka39
Bílý Františekka39
Birk Alfred viz dr.Schiebel Vojtěchka39
dr.Bláha Josefka39
Bláha Petrka39
dr.Blandaund František viz Neubauer Janka39
dr.Blande Františekka39
dr.Blažek Gabrielka39
dr.Blažek Gabriel viz Štolba Františekka39
Blecha Matyáš viz Fanta Josefka39
von Bleyleben Alfredka39
Blumel Aloiska39
Blumer Josef viz dr.Bayer Františekka39
dr.Boenneckenka39
Böhm Antonínka39
Böhm Antonín viz Vacek Františekka39
Borek Vlastimilka39
Börner Vilém viz dr.Bartošek Theodorka39
Borovanský Ludvík viz dr. Bayer Františekka39
dr.Bortsch Robertka39
Bouda Aloiska39
Brabenec Františekka39
dr.Bráf Albinka39
dr.Bráf Albin viz Henner Kamil - dr.Ulbrich Josefka39
Branhofer Ignácka39
Branžovský Richardka39
Branžovský Richard viz dr.Bayer Františekka39
dr.Braun Edmundka39
dr.Braun E.W.ka39
Bräunl Josefka39
dr.Brauner Bohuslavka39
Brdlík František viz dr.Hergel Gustavka39
Brejcha Antonínka39
Breuer Helenaka39
dr.Brody Jindřich viz ing Schneider Josefka39
Brož Aloiska39
Brožík Václav viz Hynais Vojtěchka39
Brynych Alois viz Syc Stanislavaka39
Brzegowy Laurenz viz dr.Krsek Františekka39
Brzek Janka39
Bubeníček Josefka39
Bubeníček Josef viz dr.Hergel Gustavka39
Bubeníček Josef viz dr.Juritsch Jiříka39
Bugl Benjaminka39
dr.Bureš Otakarka39
dr.Burghauser Gustavka39
Burgerstein Antonínka39
Burgerstein Josefka39
dr.von Buchenrode Štefanka39
Burjan Antonínka39
Burjan Antonín viz Sonneck Jindřichka39
Burkert Adolfka39
Bursik Václavka39
dr.Büttnerka39