Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Richter Ferdinandka57
Richter Františekka57
Richter Janka57
Richter Josefka57
Richter Josef viz Fuks Matyáška57
Richter Václavka57
Richter Václav viz dr.Krsek Františekka57
Rippl Václav viz dr.Schiebel Vojtěchka57
Riss Josefka57
Ritterová Anna viz Grünnert Janka57
Roček Jan viz dr.Bayer Františekka57
Rohling Adolfka57
dr.Rohling Augustka57
Röhrig Adolf viz Vojtíšek Františekka57
dr.Rochowanski Emilka57
dr.von Rosenbaum Augustka57
Rosenkranz Pankrácka57
Roscherová Hermínaka57
Roschig Florián viz Syc Stanislavaka57
Rosický Františekka57
Rosický František viz dr.Grohmann Josefka57
Rosol E. viz dr.Masaryk Tomáška57
dr.von Rosthom Alfonska57
Rosypal Adolf viz Jančar Antonínka57
Roštlapil Václavka57
Roth Adolfka57
Roth Julius viz dr.Chevalier Ludvíkka57
Roth Julius viz Riss Josefka57
Rotsch Bedřichka57
dr.Rotter Leopoldka57
Rozhold Josef viz Zbořil Jaroslavka57
Roztočil Janka57
Rozvoda Jindřich viz Halbgebauer Jindřichka57
Royt Václavka57
Rubry Rudolf viz Schüller Stanislavka57
Rudel Josefka57
dr.Rudolf Alfredka57
Rull Hubertka57
Ruprich Václavka57
dr.Ruschka Vojtěchka57
Ruth Františekka57
Růžek Bedřichka57
Ryba Bohumil viz Syc Stanislavaka57
Ryšavý Josefka57
dr.Rzach Alois viz dr.Hönigschmid Rudolfka57
dr.Rzach Alois viz Štolba František - dr.Štorch Františekka57
Rzika Karelka57
Řeháček Jan viz Syc Stanislavaka57
dr.Řehoř Tomáška57
Řehořovský Matyáška57
Řehořovský Václav viz dr.Zahradník Karelka57
dr.Řežabek Janka57
Řezač Josefka57
Řezníček Cyrilka57
Říha Jan viz Sobička Jaroslavka57
dr.Říha Jindřichka57
Sablík Františekka57
Sailer Josefka57
Sakař Josef viz Hoffmann Karelka57
Salomon Arnoštka57
Salvator velkokníže Leopoldka57
dr.Salzer Klement viz Klouček Václavka57
Saska Josefka57
Saska Josef viz Schulz Josefka57
Saska Josef viz Steininger Karelka57
dr.Sauer Augustka57