Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Strehle Josef viz Kleibel Antonínka61
dr.Streinz Františekka61
Strer Františekka61
Strer František viz Tauber Jiříka61
Strohschneider Josefka61
dr.Strouhal Vincencka61
Stübchen-Kirchner Robert viz dr.Laube Gustav Karelka61
dr.Studnička František viz dr.Kelle Janka61
Stýblo František viz dr.Bayer Františekka61
Suchý Štěpán viz Hoffmann Karelka61
Suk Josefka61
Suk Josef viz Hoffmann Karelka61
Svárovský Josefka61
Svoboda Janka61
Svoboda Václavka61
Switavský Josefka61
Switawský Josefka61
Syc Stanislavaka61
Sýkora Ulrich viz doc.Čížek Ludvík - Feller Ludvíkka61
Šafařík Vladislavka61
Šafařovic viz Řezáč Josefka61
Šafránek Jan viz dr.Juritsch Jiříka61
Šafránek Karel viz dr.Krsek Františekka61
dr.Šamánek Václavka61
dr.Šarša Eduard viz dr.Hergel Gustavka61
dr.Šarša Eduard viz John Janka61
Šašecí Ottoka61
Šavel Eduardka61
Šebek Vojtěch viz Franz Václavka61
Šebesta Bedřichka61
Šebesta Josef viz Vacek Františekka61
Šefčíková Františka viz von Mayenau May Marianaka61
dr.Šembera František viz Riss Josefka61
Šetelík Antonínka61
Šetelík Antonín viz dr.Grohmann Josefka61
Ševčík Ottokarka61
Ševčík Vilibaldka61
Šicha Antonín viz Šimek Josefka61
Škola Josefka61
Šílený Tomáška61
Šima Antonínka61
dr.Šimák Josefka61
Šimeček Josefka61
Šimek Josefka61
Šimek Josef viz dr.Juritsch Jiříka61
Šindelář Janka61
Široký Jan viz Řezníček Cyrilka61
Škoda Josefka61
Škoda Josef viz Picha Adolfka61
ing von Skoda Karel viz Salvator velkokníže Leopoldka61
Škorpík Václav viz Syc Stanislavaka61
ing Škrábek Josefka61
Šlechta Michalka61
Šmejkal Eduardka61
Šolín Josef vizka61
Špatschek František/Steininger Karelka61
Špergel Václavka61
Šťastný Antonínka61
Šťastný Janka61
Šťastný Jan viz Füssl Ludvíkka61
Šťastný Vladimírka61
Štefaník Františekka61
Štefl Janka61
Šteflíček Jan viz dr.Hergel Gustavka61
dr.Štěpan Karelka61
dr.Štěpánek Bedřichka61
Štěpánek Jan viz dr.Hergel Gustavka61
Štěrbaka61
Štolba Františekka61
Štolba František viz Sablík František - Velflík Albertka61
dr.Štorch Františekka61
dr.Štorch František viz Štolba Františekka61
Šulc Jan viz dr.Bayer Františekka61
Švabenský Rudolfka61
Švabinský Maxka61
Švadlenka František viz dr.Krsek Františekka61