Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Talpa Lambertka62
Tatar Matyáška62
Tauber Jiříka62
Taussig Edgardka62
Tesařová Ludmila viz Syc Stanislavaka62
Teyschl Šebastianka62
Thal Gustav Adolfka62
dr.Theer Ottaher viz Hantich Jindřichka62
Thiele František viz dr.Laube Gustav Karelka62
dr.Thume Jindřichka62
dr.Thume Jindřich viz dr.Komma Mikuláška62
dr.Thun-Hohenstein hrabě Františekka62
Tieftrunk Karelka62
dr.Tille Antonínka62
Tille Janka62
Tinzmann Rudolfka62
Tippel Josefka62
Tiray Jan viz Segeth Aloiska62
dr.Tittel Josefka62
Titze Františkaka62
Tlusták Raimund viz Wiesner Františekka62
dr.Tobisch Karelka62
Tobolka Josefka62
dr.Tobolka Zdeněkka62
Toft Felix viz dr.Krsek Františekka62
Tomášek Augustinka62
Ton Jaroslavka62
Tonner Emanuelka62
Töply Quidoka62
Totzauer Jan Alfonska62
dr.Trakal Josefka62
Trapl Matyáš viz Riss Josefka62
Treschl Josef viz Enzmann Albínka62
Trmal Františekka62
Trmal František viz Patzelt Bedřichka62
prof.Trojan Václavka62
Trötscher Josefka62
Trötscher Josef viz dr.Bayer Františekka62
Trötscher Josef viz též Klouček Václavka62
Tschepper Viktorka62
dr.Tschermak von Seysenegg Armínka62
Tschida Jindřich viz Syc Stanislavaka62
Tuček Jan viz Macháček Janka62
dr.Tumpach Josefka62
dr.Tupetz Theodorka62
dr.Tupetz Theodor v iz dr.Bayer Františekka62
dr.Tupetz Theodor viz Rosický Františekka62
Turek Antonínka62
Twrdy Ferdinandka62