Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Wlczek Ladislavka65
Wlodek Boleslav viz Jančar Antonínka65
dr.Wognar Karelka65
Wohl Othmar viz dr.Hergel Gustavka65
dr.Woldřich Janka65
Wolf Antonín viz dr.Krsek Františekka65
Wolf Františekka65
Wolf Karelka65
Wolf Theodorka65
dr.Wölfler Antonín viz dr.Singer - dr.Vejdovský Františekka65
Wolfrum Maxka65
Wollak Františekka65
Wosahla Karelka65
von Wramholz Fuchs Petrka65
dr.Wrzal Bedřichka65
Wrzal Matyáška65
Wünsch Josefka65
Würfel Karelka65
Wurzberger Karelka65
dr.Zába Gustav viz dr.Juritsch Jiříka65
Zaborowska Marieka65
Zabusch Františekka65
Zafouk Hugoka65
Zahrádka Jaroslavka65
Zahradník Jan viz dr.Juritsch Jiříka65
Zahradník Josef viz Riss Josefka65
dr.Zahradník Karelka65
dr.Zahradník Karel viz dr.Felgel Robertka65
dr.Zach Štefan viz Riss Josefka65
JUDr.Zachoval viz JUDr.Pazourekka65
Zatloukal Jaroslavka65
Zatloukal Vincenc viz dr.Kameníček František -Erhart Adolfka65
dr.Zaufal Emanuelka65
dr.Zaus Josefka65
dr.Zaus Josef viz dr.Bayer Karelka65
dr.Zaus Josef viz dr.Henner Kamilka65
dr.Zavodnyka65
Zbítek Emilka65
Zbořil Jaroslavka65
dr.Zdekauer Ludvíkka65
Zdráhal Alois viz dr.Hergel Gustavka65
Zdrazila Adolfka65
Zeckendorf Leoka65
Zedwitz hrabě Maxmiliánka65
Zeidler Josef viz dr.Hergel Gustavka65
Zeidler Josef viz dr.Juritsch Jiříka65
Zeis Josefka65
Zeis Josef viz dr.Bayer Františekka65
Zelenka Janka65
Zelinka Alexandrka65
dr.Zeller Karelka65
Zeman Josef viz dr.Krsek Františekka65
MUDr.Zemánek Vilém viz Hoffmann Karelka65
Zenker Ondřejka65
dr.Zenker Vojtěch viz dr.Hergel Gustavka65
dr.von Zeynek Richardka65
dr.von Zeynek Richard viz dr.von Lendlmayr Robertka65
dr.Dvořák Josefka65
dr.von Zeynek Richard viz Roth Adolfka65
dr.Zíbrt Vincencka65
Zimmermann Maxmiliánka65
dr.Zítek Janka65
dr.Zítek Josefka65
dr.Zítek Josef viz dr.Pavlík Karelka65
dr.Zörkendörfer Karelka65
dr.Zucker Alois viz dr.Huppert Karel - dr.Krasnopolski Horacka65
dr.Zuckerkandl Robert viz dr.Bayer Karelka65
dr.Zuckerhandl Robert viz dr.Pferscher Emilka65
dr.Zuckerkandl Vojtěchka65
Zuleger Juliuska65
Zvěřina Josefka65
dr.Zycha Adolf viz dr.Bayer Karelka65
Žaar Karelka65
Žák Emanuelka65
Žák Vojtěchka65
dr.Žampach Ottokarka65
Žitný Juliuska65
Živna Bohumil viz Saska Josefka65
Žižka Rudolfka65
Žlábek Františekka65