Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73
Zproštění vojenské služby - Návrhy na zproštění služby v době prvé světové války,jejich schvalování, přešetřování a prodlužování

1914ka67
(čj.1-2203)1915ka68
(čj. 22O6-4791)1915ka69
(čj.21 -4499)1916ka70
(čj.4507-4996)1916ka71
(čj.2 - 2325)1917ka71
(čj.2335-3286)1917ka72
(čj.3289-5667)1917ka73
1918ka73