Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Franc Miloslavka42
dr.Franěk Jaroslavka42
Frank Františekka42
Frankenbergerka42
Franz Václavka42
Frenzel Robertka42
Freude Fridolínka42
dr.Freund Šalamounka42
Freytag Jiříka42
dr.Frida Emilka42
dr.Frič Antonínka42
Frič Martinka42
Frič Vojtěchka42
Friebel Antonínka42
Friedrich Janka42
Friedrich Josefka42
Friedrich Vojtěch viz Syc Stanislavaka42
Friemel Liberatuska42
dr.Frind Václavka42
Frucht Adolf viz Kleibel Antonínka42
Führer František viz Kleibel Antonínka42
dr.Fuchs Janka42
Fuchs Robertka42
Fuks Matyáška42
Fuksa Josef viz Füssl Ludvíkka42
Funtiček Janka42
Fürst Josef viz Barger Eduardka42
Fusek Antonín viz Jančar Antonínka42
Füssl Ludvíkka42
dr.Gabl Ludvíkka42
Gajdečka Josef viz Maška Karelka42
Gajdušek Adolfka42
Gamroth Aloiska42
dr.Ganghofner Bedřich viz dr.Reinsberg Josefka42
Gebert Antonín viz Syc Stanislavaka42
Geissler Ferdinandka42
Gasteiner Robert viz Kleibel Antonínka42
dr.von Georgievics Georg viz Hasa Františekka42
dr.Gerstendörfer Josef viz dr.Bayer Františekka42
dr.Gerstendörfer Josef viz John Jiříka42
Gerstorfer František viz Kirsch Antonínka42
dr.Gessner Augustka42
dr.Gessner August viz dr.Bayer Karelka42
Gilhofer Juliuska42
dr.Gintl Vilémka42
dr.Gintl Vilém viz dr.Eiselt Theofilka42
Glaser Josefka42
dr.Gläser Hugoka42
dr.Glaser Zikmundka42
dr.Gleisberg Ewald viz Wolfrum Maxka42
Goldberger Leopold viz Kleibel Antonínka42
dr.Goll Jaroslav viz dr.Bachmann Adolf - dr.Braf Albinka42
dr.Goll Jaroslav viz dr.Lenz Oskarka42
Goll Karelka42
Goller Alfredka42
Goller Alfred viz dr.Bayer Františekka42
Goller Alfred viz dr.Juritsch Jiříka42
Gollner Jindřichka42
von Gomperz Juliuska42
Gottl Bedřichka42
Gottwald Adolfka42
dr.Grassl Basil Františekka42
Greif Emanuelka42
Gregor Josefka42
Gregor Josef viz Mentberger Andreaska42
Greit Emanuelka42
Grimm Leopold viz Hrach Ferdinandka42
Groh viz Wenig Františekka42
dr.Grohmann Josefka42
dr.Grolig Mořicka42
dr.Grosser Ottoka42
Groulík Josef viz dr.Krsek Františekka42
Grün Arturka42
Grünnert Janka42
dr.Grünert Maxmilianka42
dr.Grünert Max viz dr.Henner Kamil - Mikolašek Karelka42
Grünes Josefka42
dr.Grünwald Antonín viz Sablih Františekka42
Guckler Josef viz dr.Kryštůfek Františekka42
dr.Gummi Vojtěchka42
Günzl Leopoldka42
Gurlitt Ludvíkka42
Gürlich Václavka42
dr.Guth Jiříka42
dr.Guth Jiří viz dr.Juritsch Jiříka42
Guyot Alexandrka42