Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Haas Františekka43
Haas František viz dr.Hanamann Josefka43
Haas Karelka43
dr.Haase Theodorka43
Haatl Hans viz dr.Laube Gustav Karelka43
dr.Haasz Jaroslavka43
dr.Habart Karelka43
dr.Habart Karel viz dr.Bayer Františekka43
dr.Habermann Josefka43
Haberzettel František viz Syc Stanislavaka43
Hackenberg Gotthardt viz Hübner Adolfka43
dr.Hackspiel Janka43
dr.HackspieI Jan Konrád viz dr.Chevalier Ludvíkka43
Hadina Emilka43
Haehnel Karel viz dr.Bayer Františekka43
Hájek Karelka43
Hájek Vincenc viz Novák Josefka43
Hájková Ludmila viz Syc Stanislavaka43
Hajný Vojtěchka43
Halaburt Bedřich viz dr.Krsek Františekka43
Halbgebauer Jindřichka43
Halbgebauer Jindřich viz dr.Stejskal Karelka43
Halík Josefka43
Hamann Vilémka43
Hammerschlag Löwyka43
Hampel Josefka43
Hanamann Jindřichka43
dr.Hanamann Josefka43
Hanel Josefka43
dr.von Hannendorf Rudolfka43
dr.Hansgirg A.ka43
Hansl Františekka43
Hansl František viz dr.Bayer Františekka43
Hantich Jindřichka43
Hantich Jindřich viz dr.Urban Jarník Janka43
Hanus Václav viz dr.Krsek Františekka43
Hanuš Václav viz dr.Krsek Františekka43
Hardtmann Robertka43
Hartmann Františekka43
Hartmann Robert viz dr.Bayer Františekka43
Hasa Františekka43
Hasa František viz dr.Juritsch Jiříka43
Hasa František viz Kruis Karel - Saska Josefka43
Hassack Karel viz Kleibel Antonínka43
Haubner Janka43
Hauer Josef viz dr.Bayer Františekka43
Hauer Josef viz dr.Juritsch Jiříka43
dr.Haufe Ewaldka43
Hauptvogel Josef viz Mann Františekka43
Hausenblas Adolf viz dr.Hergel Gustavka43
Hausmann Juliuska43
Haustein Paulaka43
Hayek Evženka43
Hawranek Antonínka43
Heggein Žofieka43
Hein Marieka43
Hein Raimundka43
Heinrich Josef viz Syc Stanislavaka43
Heinz Jiříka43
Hejda Josefka43
Held Františekka43
dr.von Helfert Jaroslavka43
Heller Františekka43
Hellmann Adolfka43
Hellmer Karelka43
Hellmer Karel viz dr.Felgel Robert - Habermann Josefka43
Hellmassenka43
dr.Henner Kamilka43
dr.Henner Kamil viz dr.Bayer Františekka43
dr.Henner Kamil viz dr.Janovský Viktorka43
dr.Henner Kamil viz dr.Juritsch Jiříka43
dr.Henner Kamil viz dr.Mareš Františekka43
Herbrich Raimund viz Syc Stanislavaka43
dr.Hergel Gustavka43
dr.Hering Ewaldka43
Hering Karelka43
Hermann Hugoka43
dr.Herrmann Karel von Otavský viz dr.Dvořák Rudolfka43
dr.Herrmann von Otavský Karel viz dr.Stejskal Františekka43
Hermann Ottoka43
dr.Herout Alois viz dr.Hergel Gustavka43
Herout Alois viz dr.Juritsch Jiříka43
Hertl Elisaka43
Herzog Františekka43
dr.Herzog Oliverka43
Heyduk Adolf viz Riss Josefka43
Heyduk Adolf viz dr.Chevalier Ludvíkka43
Heyne Waltrka43
dr.Heyrovský Leopoldka43
dr.Heyrovský Leopold viz dr.Janovský Viktorka43
dr.Heyrovský Leopold viz dr.Singer Jindřichka43