Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

dr.Hueppe Ferdinandka45
Humplik Marieka45
dr.Huppert Karel Hugoka45
Huschek Antonínka45
Hylák František viz Šílený Tomáška45
Hynais Vojtěchka45
Hynek Miloška45
Hypša Josefka45
Hyža August viz Řezníček Cyrilka45
Chalupa Rudolfka45
Charlemont Hugoka45
Charvat František viz Segeth Aloiska45
dr.Chevalier Ludvíkka45
von Chlumecký Hugo viz dr.von Buchenrode Štefanka45
Chlupáč Klimentka45
Chmel Vojtěchka45
dr.Chodounský Karelka45
Chollet Leo viz doc.Čížek Ludvík - Feller Ludvíkka45
Christ Adolfka45
Christofka45
Chvátal Jaroslav viz dr.Krsek Františekka45
Ilg Vojtěchka45
dr.Iltis Hugoka45
Invald Josefka45
Jäger Václav František viz Hoffmann Josefka45
dr.Jahn Jaroslav viz Saska Josefka45
Jahnel Vilémka45
Janáček Janka45
dr.Janáček Jan viz dr.Dittrich Arnoštka45
Janalík Antonieka45
Jančar Antonínka45
Jančík Antonínka45
Jandáček Ladislavka45
von Janeček Aloiska45
dr.Janošík Jan viz dr.Dvořák Rudolfka45
dr.von Janota - Forster Oswaldka45
Janota Viktorka45
Janovský Janka45
dr.Janovský Viktorka45
dr.Janovský Viktor viz dr.Singerka45
Jansa Františekka45
von Januschka Josefka45
Jarolímek Vincencka45
Jarolímek Vincenc viz Kruis Karel - Schulz Josefka45
Jarušek Vincentka45
dr.Jarz Konradka45