Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Jaumann Augustka46
Jaumann Vilémka46
Javorský Františekka46
Jelínek Jan viz dr.von Buchenrode Štefanka46
Jelínek Josefka46
Jelínková Alžběta viz Grünnert Janka46
Jelínková Annaka46
Jellinekka46
Jersa Karelka46
dr.Jeřábek Lubomírka46
Jestřábek Karelka46
dr.Ježek Bohuslavka46
dr.Jílek Antonín viz Krouza Janka46
Jíra Bohumilka46
Jirásek Alois viz dr.Chevalier Ludvíkka46
Jirásek Alois viz Riss Josefka46
Jirccsek Konstantinka46
Jiroutek Antonínka46
Jiroutek Františekka46
dr.Edler von Jiruš Bohuslav viz dr.Huppert Karelka46
von Jiruš Bohuslav viz dr.Přibram Alfredka46
P.Johanneska46
John Janka46
John Josefka46
John Jiříka46
Josek Ottokar viz dr.Hergel Gustavka46
Juda Karelka46
Jung Aloiska46
Jungmann Ottaka46
dr.von Juraschek Františekka46
Jurenka Antonínka46
dr.Juritsch Jiříka46
dr.Juritsch Jiří viz dr.Bayer Františekka46
dr.Juritsch Jiří viz Goller Alfredka46
Jurník František viz Zbořil Jaroslavka46
Jursa Janka46
Jüthner Karelka46
Kaan von Albést Jindřich viz König Arnoštka46
Kabelík Janka46
Kablík Aloiska46
Kadeřábková Zdeňkaka46
Kadlčák Josefka46
Kadlčák Josef viz Wiesner Františekka46
dr.Kadlčík Františekka46
Kadlec Karel viz Pokorný Ladislavka46
Kafka Antonínka46
Kafka Bohumilka46
Kafka Antonínka46
Kafka Antonín viz Pelikán Janka46
Kahlig Isidorka46
dr.Kail Josefka46
Kaiser František viz Syc Stanislavaka46
dr.Kaizl Josefka46
Kalab Janka46
Kalandra Ottakarka46
Kalandra Ottokar viz Steininger Karelka46
Kalaš Čestmírka46
Kalista Emilka46
Kaller Adolfka46
dr.Kalousek Josefka46
Kamelský Jan viz Grünnert Janka46
Kamenický Josefka46
dr.Kameníček Františekka46
Kamprath Edmundka46
Kania Dominikka46
dr.Kaňka Janka46
Kapp Štefan viz Slavík Janka46
Karlach Václav viz dr.Bayer Františekka46
Karell Armandka46
Karner Martinka46
dr.Kassnig Juliuska46
dr.Kastilka46
dr.Kastner Eduardka46
dr.Kastner Eduard viz dr.Muhr Josefka46
dr.Kašpárek Theodor viz Kruis Karel - Mikolášek Karelka46
Kauble Josefka46
dr.Kaufmann Bedřichka46
dr.Kaulich Arnoštka46
Kaválek Vilém viz Syc Stanislavaka46
Kavalier Jaroslavka46