Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
A. Záležitosti školství, vědy a kultury
638Udělování státního stipendia a podpor při vědecké či umělecké práci, návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním státních /zemských/ úřadů a stanovených znalců, návrhy na jmenování do vyšší hodnostní skupiny, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle jmen)1888-1918ka38-73

Směrnice a udělování vyznamenání k životním jubileum a při příležitostech státních svátků skupinám osob1905-1918ka66
Zproštění vojenské služby - Návrhy na zproštění služby v době prvé světové války,jejich schvalování, přešetřování a prodlužování