Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
B. Církevní záležitosti.
639Zřizování farních úřadů a rozdělování farních obvodů, obvodů vikariátů a diecésí, dosazování duchovenstva, stavební záležitosti církevních budov, sledování činnosti duchovenstva ve veřejném životě (např. ve školách), záležitosti církevního patronátu, sledování článků v tisku týkajících se církve, jazyková otázka při bohoslužbách, odevzdání kostelních zvonů k válečným účelům1888-1901ka74

1902-1904ka75
1905-1918ka76