Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
B. Církevní záležitosti.
640Jmenování biskupa(arcibiskupa), jeho uvedení do úřadu, složení přísahy, zprávy o činnosti (inspekční cesty,veřejná činnost), zprávy o úmrtí a dobrozdání o kandidátech, obsazování kanovnických míst, záležitosti správy diecéseka77-81

Praha1889-1917ka77
České Budějovice1901-1916ka77
Hradec Králové1892-1916ka77
Litoměřice1897-1916ka77