Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
B. Církevní záležitosti.
641ka80-81

Zprávy o agitaci a cílech starokatolické církve, konání shromáž- dění a bohoslužeb, zastoupení starokatolíků v místních školních úřadech1888-1915ka80
Zprávy českého místodržitelství o reformistickém hnutí v Čechách a na Moravě1889-1912ka81
Zprávy českého místodržitelství o hnutí, sledování propagace v tisku, na veřejných schůzích a shromážděních1898-1914ka81