Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
B. Církevní záležitosti.

639Zřizování farních úřadů a rozdělování farních obvodů, obvodů vikariátů a diecésí, dosazování duchovenstva, stavební záležitosti církevních budov, sledování činnosti duchovenstva ve veřejném životě (např. ve školách), záležitosti církevního patronátu, sledování článků v tisku týkajících se církve, jazyková otázka při bohoslužbách, odevzdání kostelních zvonů k válečným účelům1888-1901ka74
640Jmenování biskupa(arcibiskupa), jeho uvedení do úřadu, složení přísahy, zprávy o činnosti (inspekční cesty,veřejná činnost), zprávy o úmrtí a dobrozdání o kandidátech, obsazování kanovnických míst, záležitosti správy diecéseka77-81
641ka80-81