Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
B. Církevní záležitosti.
644Návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním církevních i politických úřadů, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle osob)1888-1918ka83-93

ka83
ka84
ka85
ka86
ka87
ka88
ka89
ka90
ka91
ka92
ka93