Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
B. Církevní záležitosti.

642Zřízení evangelických sborů, přestupování z jiných církví k církvi evangelické, urovnání místních sporů mezi duchovenstvem různých církví, hlášení politických místních úřadů o pořádání slavností a shromáždění evangelické církve, udělení vyznamenání evangelickým církevním funkcionářům, zřizování evangelických kostelů a relace o jejich slavnostním vysvěcení1889-1918ka82
29ka82
644Návrhy na udělení státního vyznamenání s dobrozdáním církevních i politických úřadů, vyšetřování stížností a disciplinární vyšetřování (řazeno abecedně podle osob)1888-1918ka83-93