Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
552zprávy o volbách a potvrzování voleb superintendantů a zástupců superintendentů a vikářů evangelických superintendencí v Čechách, předkládání zpráv a usnesení evangelických superintendenčních shromáždění v Čechách, povolování, vyplácení a zastavování funkčního superintendentům,jejich zástupcům a vikářům superintendencí1888-1918ka1332-1333

1888-1904ka1332
1905-1918ka1333