Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
558poskytování a vyplácení podpor, přídavků, peněžních výpomocí a příspěvků v nemoci evangelickým duchovním, učitelům a vdovám po nich1888-1918ka1335-1337

1888-1904ka1335
1905-1913ka1336
1914-1918ka1337