Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
562potvrzování voleb cizích státních příslušníků za vikáře a faráře evangelických církevních obcí v Čechách, žádosti vikářů a farářů o udělení rakouského státního občanství, rekursy proti neudělení, záležitosti,týkající se zřizování evangelických církevních obcí a změny filiálních obcí v samostatné /řazeno abecedně dle míst/ka1338-1342

A-Fka1338
G-Jka1339
K-Oka1340
P-Ska1341
T-Vka1342