Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
587záležitosti, týkající se vypracování vzorových stanov pro židovské náboženské obce v Čechách, vydání nařízení o potřebném vzdělání rabínů,ustavení prozatímních představenstev židovských náboženských obcí v Čechách, vypracování operátu o ohraničení a změnách obvodů židovských obcí v Čechách, průvodní dopisy k předkládaným výkazům o stavu židovských obcí, petice o zlepšení materiálních podmínek rabínů a učitelů židovského náboženství, poskytování remunerací židovským duchovním pečujícím o válečné uprchlíky1888-1918ka1350-1351

1888-1895ka1350
1896-1918ka1351