Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
590předkládání stanov židovských náboženských obcí na Moravě, oznámení o změnách v nich /řazeno abecedně dle míst/ka1362-1366

A - Bka1362
D- Lka1363
M- Oka1364
P- Tka1365
V- Zka1366