Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
595záležitosti, týkající se stížností a rekursů židů v záležitostech předepisování, placení a vymáhání židovské náboženské daně v Čechách1888-1918ka1368-1369

1888-1895ka1368
1896-1918ka1369