Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
469záležitosti mešních, chudinských nadací, nadací na udržování pomníků, soch svatých, náhrobků, nadací na místa katechetů, kaplanů v Čechách: vyhotovování a změna nadačních listů, vyplácení nadací, pronajímání, odprodeje nadačních pozemků, vymazávání nadačních kapitálů váznoucích na nemovitostech, záležitosti správy nadací1888-1918ka1035-1036

1888-1902ka1035
1903-1918ka1036