Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
472záležitosti pražského arcibiskupství a biskupství v Čechách, řazeno abecedně dle biskupství a jednotlivá biskupství podle podsignatur: Bistum /Erzbistum/- záležitosti, týkající se nákupu, pronajímání,prodejů, výměn pozemků a nemovitostí biskupských /arcibiskupských/ statků a panství, opravy, přístavby hospodářských budov, opravy a adaptace budov biskupských residencí, potvrzování voleb generálních a kapitulních vikářů,obsazování míst biskupů Domkapitel /Metropolitankapitel/-obsazování uprázdněných míst duchovních hodnostářů katedrálních /metropolitní/ kapitul : probošt, Děkan kanovníci, povolování pronájmů, prodejů pozemků a nemovitostí kapitulních a proboštských statků Domkirche /Metropolitankirche/-záležitosti oprav a rekonstrukcí katedrálních chrámů a chrámu sv.Víta v Praze, povolování remunerací a peněžních podpor vikaristům, řediteli choru, kostelnímu personálu Ehrendomherren-jmenování čestných kanovníků katedrálních/metropolitní/ kapitul Konsistorium-různé záležitosti úředníků biskupských/arcibiskupské/ konsistořeka1038-1039
Prag Erzbistum

1900-1905ka1045
1906-1910ka1046
1911-1918ka1047