Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
473totéž pro brněnské biskupství a olomoucké arcibiskupství ; záležitosti vratislavského biskupství. povolování výměn, pronájmů a prodejů pozemků a nemovitostí biskupských statků a panství ve Slezsku, jmenování čestných kanovníků biskupské katedrály ve Vratislavi pro rakouská část diecése, úprava platů úředníkům a zaměstnancům statků a panství biskupství ve Slezsku, projednávání pozůstalosti kardinála Koppa, petice proti návrhu na odtržení vévodství těšínského od diecése vratislavské a jeho přidělení k diecési krakovské, záležitosti biskupského generálního vikariátu v Těšíněka1050-1056

Brünn Bistum-Konsistoriumka1050
Olmütz Erzbistum1889-1905ka1051
1906-1918ka1052
Domkapitel1889-1899ka1053
1900-1918ka1054
Domkirche-Konsistoriumka1054
Breslau1888-1903ka1055
1904-1918ka1056