Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
481záležitosti, týkající se staveb, restaurací, adaptací a oprav kostelů, far, farních hospodářských budov v Čechách: poskytování státních dotací, subvencí a příspěvků na stavby, schvalování projektů, rozpočtů a kolaudací staveb, rekursy obcí a patronátních úřadů proti jim nařízeným příspěvkům, povolování příspěvků z kostelního jmění a pod; povolování nákupů,výměn a prodejů kostelních pozemků, povolování příspěvků z kostelního jmění na opravy a adaptace far a kostelů, na doplnění příjmů farářů, na finanční potřeby obcí, na remunerace kostelním zaměstnancům, rekursy obcí a spory o placení dávek a platů farním beneficiím : záležitosti, týkající se doplňování a zvyšování kongruy farářům, poskytování dotací na pomocné kněze, povolování remunerací za zastupování onemocnělých kněží a za správu uprázdněných far, předkládání při znání o příjmech farářů, rekursy farářů proti nařízenému doplnění přiznání, poskytování různých příplatků a přídavků farářům /řazeno abecedně dle míst far/ka1059-1315

Prag A-Gka1158
St.Georg1888-1900ka1159
1901-1918ka1160
St.Geistka1161
Hka1162
K-Lka1164
Mka1165
N-Ska1166
T-Wka1167
W-Zka1168
Prach-Pramka1169
Pro-Preka1170
Pre-Přika1171
Psa-Pyka1172
Q -Raka1173
Rab-Reika1174
Rei-Rieka1175
Rin-Roska1176
Ros-Rubka1177
Rus-Ríska1178
Sa-Seka1179
Sedletz1888-1906ka1180
1907-1918ka1181
Sei-Semka1182
Sem-Sezka1183
Sch-Schanka1184
Schön-ka1185
Schop-Schudka1186
Schut-Schuvka1187
Schuv-Skoka1188
Skr-Slaka1189
Sla-Smka1190
So -Souka1191
Sp -Stieka1192
Stie-Stračka1193
Strad-Strachka1194
Strau-Stupka1195
Su -Ška1196
Ta -Teika1197
Tei-Thka1198
The-Tochka1199
Toch-Třebka1200
Třeb-Tschka1201
Tsch-Tuka1202
Tun-Tyska1203
Uka1204
Va -Volka1205
Vol-Vyka1206
Wa -Weika1207
Wei-Wezka1208
Wid-Wiska1209
Wit-Wolka1210
Wol-Wyka1211
Za -Zdka1212
Zdi-Zlaka1213
Zli-Žehka1214
Žel-Žluka1215
Předchozí