Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
481záležitosti, týkající se staveb, restaurací, adaptací a oprav kostelů, far, farních hospodářských budov v Čechách: poskytování státních dotací, subvencí a příspěvků na stavby, schvalování projektů, rozpočtů a kolaudací staveb, rekursy obcí a patronátních úřadů proti jim nařízeným příspěvkům, povolování příspěvků z kostelního jmění a pod; povolování nákupů,výměn a prodejů kostelních pozemků, povolování příspěvků z kostelního jmění na opravy a adaptace far a kostelů, na doplnění příjmů farářů, na finanční potřeby obcí, na remunerace kostelním zaměstnancům, rekursy obcí a spory o placení dávek a platů farním beneficiím : záležitosti, týkající se doplňování a zvyšování kongruy farářům, poskytování dotací na pomocné kněze, povolování remunerací za zastupování onemocnělých kněží a za správu uprázdněných far, předkládání při znání o příjmech farářů, rekursy farářů proti nařízenému doplnění přiznání, poskytování různých příplatků a přídavků farářům /řazeno abecedně dle míst far/ka1059-1315

A - Abka1059
Al- Arka1060
As- Auka1061
Aup-Auzka1062
B - Baka1063
Be- Belka1064
Ben-ka1065
Ber-Bezdka1066
Bezn-Bilka1067
Bir-Blka1068
Bli-Bojka1069
Bor-Božka1070
Bra-Broka1071
Bro-Brika1072
Buč-Budka1073
Bud-Burka1074
Buš-Byka1075
C -Čaka1076
Čas-Česka1077
Čes-Daka1078
De-Dlka1079
Do-Dohka1080
Dol-Draka1081
Dri-Dyka1082
E -Euka1083
Fa-Frka1084
Fu-Gaka1085
Gar-Glaka1086
Glo-Graka1087
Gra-Groka1088
Gru-Guka1089
H -Haika1090
Hal-Hecka1091
Hej-Hloka1092
Hlu-Hoka1093
Hon-Horka1094
Hos-Hraka1095
Hra-Hyka1096
Ch-Chlka1097
Cho-Chotka1098
Chot-Chrka1099
Chu-Chyka1100
Ja-Jeka1101
Jen-Jička1102
Jič-Juka1103
K -Karka1104
Kar-Kebka1105
Kej-Klaka1106
Kla-Klika1107
Klo-Kolka1108
Kol-Komka1109
Kom-Konka1110
Königsgrätzka1111
Kön-Koska1112
Kos-Kotka1113
Kot-Kraka1114
Kra-Krika1115
Kri-Křeka1116
Kře-Kruka1117
Krumau1888-1903ka1118
1904-1917ka1119
Krut-Kumka1120
Kuttenbergka1121
La-Lauka1122
Lau-Leika1123
Lei-Lhoka1124
Li-Libka1125
Lib-Lieka1126
Lie-Liska1127
Lis-Lohka1128
Loch-Ludka1129
Luk-Luška1130
Ma-Marka1131
Mar-Maxka1132
Me-Merka1133
Mes-Miska1134
Mis-Modka1135
Mod-Moska1136
Mr-Muka1137
Mu-Myka1138
N -Nechka1139
Nech-Neuka1140
Neu-Neuhka1141
Neuhauska1142
Neuh-Neuzka1143
Nie-Nimka1144
Nin-ka1145
Ob-Olka1146
Old-Orka1147
Os-Ovka1148
P -Parka1149
Par-Petka1150
Pet-Pilka1151
Pil-Plaka1151
Plan-Platka1152
Plo-Podka1153
Pod-Ponka1154
Pop-Praka1155
Pragin gen1881-1889ka1156
1900-1918ka1157
Další