Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
488vyjádření ministerstva k žádostem studentů theologie, řádových sester, světských a řádových duchovních o udělení rakouského státního občanství1888-1918ka1262-1263

1888-1903ka1262
1904-1918ka1263