Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
493záležitosti, týkající se dočasného, trvalého pensionování duchovních, prodlužovaní dočasného odpočinku, vyměřovaní, zvyšování dočasného, trvalého výslužného, povolování vyplácení výslužného do zahraničí, poskytování jednorázových podpor duchovním, povolování a vyplácení denních zaopatřovacích nákladů a ročních ošacovacích paušálů na kněze, ošetřované v ústavech pro choromyslné /řazeno abecedně dle jmen/ka1264-1280

A -Bika1264
Bla-Čerka1265
Čer-Floka1266
Fo-Heika1267
Hej-Hraka1268
Hu-Kaka1269
Ke-Kozka1270
Kra-Kyka1271
La-Matka1272
Mau-Netka1273
Neu-Pelka1274
Pr-Roka1275
Ru-Seka1276
Sch-Soka1277
Sp-Tyka1278
U -Vyka1279
Wa-Žka1280