Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti
496záležitosti kněžských seminářů v Čechách: povolování stavebních prací, adaptací a poskytování finančních prostředků na tyto práce a na zlepšování vnitřního zařízení budov seminářů, předkládání výkazů o počtu chovanců, profesorů a učitelů a o počtu vysvěcených chovanců, přiznávání a vyplácení pětiletých a výkonnostních přídavků, remunerací a podpor profesorům a učitelům, schvalování projektů a rozpočtů stavebních prací, promíjení potřebného předchozího studia chovanců, poskytování státních subvencí na semináře, průvodní dopisy k předkládaným pokladním uzávěrkám /řazeno abecedně dle míst seminářů/ka1281-1286

Budweiska1281
Königsgrätz1889-1907ka1282
1908-1918ka1283
Leitmeritzka1284
Prag-Knabenseminarka1285
Prag1888-1901ka1285
1902-1918ka1286